Nu är kursen i Götene avslutad. De fyra veckorna bara flög iväg. Det var väldigt många deltagare, drygt 60 st., dubbelt så många som jag haft tidigare. Men nu hade jag en ändamålsenlig lokal, så det fungerade bra.
  Det var stor spridning av deltagarnas bakgrund. De flesta kom från olika verksamheter; så som förskola, skola, kortidsboende och gruppboenden. Men det var också flera som deltog privat. Det är mycket positivt med en blandning, tycker jag. Och det ger mig mycket.
   En sådan här kort utbildning, 4 x 3 tim. är ju bara som en droppe i havet. Men min förhoppning är, att många av deltagarna, blir så intresserade, att de fortsätter på en längre utbildning så småningom.
   Varje gång en kurs är slut, så känns det lite tomt och vemodigt. Det är ju så roligt, när de pågår. Jag ser redan fram emot nästa, som troligen blir i februari – mars. (Om intresse finns, förstås.)