Alla behövs – med eller utan funktionsskillnader.

Välkommen till SEMEJ!

SEMEJ är ett litet specialpedagogiskt företag med mottot att alla människor, med eller utan funktionsskillnader, behövs i vårt samhälle.

Jag som driver det heter Margareta Lundkvist och är pensionerad speciallärare med mycket lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med barn och ungdomar. Sedan många år har jag specialiserat mig på att undervisa elever med svårigheter inom autismspektrum och jag har vidareutbildat mig till autismpedagog.

Efterhand har jag breddat min kompetens, så att den även omfattar ADHD-området.

Under flera år arbetade jag deltid som NPF-konsulent i Lidköpings kommun inom Barn- och skolförvaltningen.

Jag är också mamma till en nu vuxen dotter som har ADHD (ADD). Detta har jag insett är en stor tillgång i mitt yrkesliv, i synnerhet i kontakten med föräldrar. Vi har även haft föreläsningar/föredrag tillsammans.

SEMEJ har produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten till att framställa och ge ut ett läromedel, Flexa & Mixa. Detta läromedel finns att köpa direkt från SEMEJ.

Boktipset!

Den Specialedagogiska Detektiven

Flexa & Mixa

Läromedlet med tusen möjligheter.

Idétorka?

Inspiration & inspirationsmateriel