På den här sidan finns färdiga exempel på vad man kan göra av Flexa & Mixa och den kommer att fyllas på efterhand. Tanken är att den ska inspirera andra som använder materielet i sitt eget arbete. Det är bara fantasin som sätter gränser.

   Men då jag allt oftare får frågor om möjligheten att köpa färdig Flexa & Mixa-undervisningsmateriel, så har jag börjat tillverka en del i liten skala. Det är exempel på sådant som jag gjorde till mina egna elever och som jag vet fungerar i praktiken. Mina elever både uppskattade och lärde sig mycket av det. Det kommer att kunna köpas i begränsad mängd vid olika kampanjtillfällen. Håll utkik på Facebook-sidan SEMEJ – Flexa & Mixa och Fb-gruppen Autismpedagogik i vardagen. I övrigt kan det i viss mån beställas via mail.

 

 

Flexa & Mixa Svenska, arbetsblad med USB-minne

   A4-pärm innehållande arbetsblad med bilder och ord som det är tillåtet att kopiera och använda i den egna undervisningen. Bladen är tydliga och utan något ovidkommande, t.ex. sidnummer, som kan vara störande för vissa elever. Är framställt i Word. 34 sidor i plastfickor. USB-minne som innehåller allt materiel medföljer.

10 st. Dra streck mellan bild och ord.

10 st. Bilder och ord att skriva av.

5 st.   Bilder och tomma skrivlinjer.

1 st.   Tomma rutor och linjer.

3 st.   Bild- och ordark.

2 st.   ”Lottoplaner” med ord.

2 st.   Följ pilen +1 st. tomma rutor.

1 st.   Plastlaminerat ark med lösa ordbilder

   Använd bladen som vanliga arbetsblad med penna, sax och klister…

… eller plastlaminera ark, bilder och ord och förse med självhäftande kardborre.

Bra för elever som inte kan skriva själva, men som gillar att jobba med ord och bilder. Kan vara det första steget till att lära sig läsa och skriva ”på riktigt”.

Lämplig materiel som eleverna kan arbeta självständigt med utan att behöva så mycket stöd och eftersom bilder och ord fästs med kardborre är det lätt att se resultatet efteråt.

Går att arbeta med på olika sätt. Det enklaste är att antalet ord och bilder går jämt ut. Lite klurigare blir det om några icke relevanta ord har lagts med.

… gör flera plastade ark så kan två eller flera elever arbeta tillsammans och träna turtagning med att lägga bilder och ord på sina arbetsblad. Lägg brickorna med framsidan upp och de tar en bricka i taget som passar på deras blad.

… eller gör ett lottospel och lägg brickorna upp och ner eller i något så de inte syns, t.ex. en tygpåse, som de tar brickor ur i tur och ordning. Den som får en bildbricka som hör ihop ord på planen fäster det där. Passar den inte läggs den tillbaka i påsen igen. Den som först fått sin spelplan full med bilder har vunnit.

   Redigeringsbart kopieringsunderlag på USB.

Man kan byta teckensnitt, bilder och till och med språk, så det passar elevernas behov och skriva ut eller spara på USB-minnet. Eller gör helt andra uppgifter…

     Använda direkt i datorn som Worddokument eller på Smartboard och iPad eller liknande och låta eleverna arbeta med arbetsbladen där. 

Bilderna och orden är tagna från det stora läromedlet Flexa & Mixa Bokstav, ord och bild 1-4.

  

Exempel på pärmens innehåll.

 

Flexa & Mixa Matte, arbetsblad med USA-minne

A4-pärm innehållande arbetsblad med bilder och siffror upp till 12, som är det tillåtet att kopiera och använda i den egna undervisningen. Bladen är tydliga och utan något ovidkommande, t.ex. sidnummer, som kan vara störande för vissa elever. Är framställt i Word. 34 sidor i plastfickor. USB-minne som innehåller allt materiel medföljer.

5 st. Räkna bilder på rad.

3 st. Dra streck mellan bild och siffra + 1 st. med tomma rutor

4 st. ”Lottoplaner” (2 st. med bilder och 2 st. med siffror).

5 st. Räkna plus med bilder + 1 st. med tomma rutor.

3 st. Följ pilen från bild till siffra + 1 st. tomma rutor.

2 st. Följ pilen från plustal till siffra.

2 st. Räkna plus utan bilder.

4 st. Räkna minus + 1 st. med tomma rutor.

2 st. Sifferark 1 – 12.

   Använd bladen som vanliga arbetsblad med penna, sax och klister …

… eller plastlaminera ark och siffror, klipp ut och förse med självhäftande kardborre. Även bilder, så kan eleverna t.ex. lägga lika på lika.

Bra för elever som inte kan skriva själva, men som gillar att jobba med siffror och bilder. Kan vara det första steget till att lära sig räkna och skriva siffror ”på riktigt”.

Lämplig materiel som eleverna kan arbeta självständigt med utan att behöva så mycket stöd och eftersom bilder och siffror fästs med kardborre är det lätt att se resultatet efteråt.

Går att arbeta med på olika sätt. Det enklaste är att antalet siffror och bilder går jämt ut. Lite klurigare blir det om några icke relevanta siffror har lagts med.

… gör flera plastade ark, så kan två eller flera elever arbeta tillsammans och träna turtagning med att lägga bilder och siffror på sina arbetsblad. Lägg då brickorna med framsidan upp och eleverna tar en bricka i taget som passar på deras arbetsblad.

… gör ett lottospel för två deltagare och lägg brickorna upp och ner eller i något så de inte syns t.ex. en tygpåse som de tar brickor ur i tur och ordning. Passar de inte läggs de tillbaka igen. Den som först fått sin spelplan full har vunnit.

   Redigeringsbart kopieringsunderlag på USB.

Man kan byta teckensnitt och bilder så det passar elevernas behov och skriva ut eller spara på USB-minnet. Eller göra helt andra uppgifter…

     Använda direkt i datorn som Worddokument eller på Smartboard och iPad eller liknande och låta eleverna arbeta med arbetsbladen där. 

Bilderna och siffrorna är tagna från läromedlet Flexa & Mixa Matte.

   

Exempel på pärmens innehåll.

 

Flexa & Mixa 1 Memory

Fyra Memory i en ask

Ett flexibelt memory som kan kombineras så det blir fyra olika pedagogiska spel.

58 bildkort + 29 bokstavskort + 29 ordkort = 116 kort                                                                  

  1. Bild – bild                                                                                                   
  2. Bild – bokstav                                                                                   
  3. Bild – ord
  4. Bokstav – ord
  • Spela och samla par (58 kort)
  • Spela och samla trio (87 kort)
  • Spela och samla kvartett  (116 kort)          

Välj och mixa korten så det passar dem som ska spela. Kanske räcker det med några kort till en början, för att sedan öka och tillslut spela med alla de 116 korten. Eller använd korten till en enskild uppgift och sortera kort som hör ihop. Lästräning på ett lustfyllt sätt!

Hela svenska alfabetet är representerat, från Flexa & Mixa, Bokstav, ord & bild del 1. Korten, som har avrundade hörn, är plastade på båda sidor för lång hållbarhet.

 

 

Flexilotto, Flexa & Mixa Svenska

   Detta är ett lottospel där deltagarna, samtidigt som de spelar och har roligt, kan träna sin läsförmåga. De flesta elever kan vara med och spela på lika villkor, även om de befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Kan de bara lägga bild lika på lika, så kan de delta.

   I lådan finns 24 bildbrickor, 4 spelplaner med sex bilder, 4 spelplaner med motsvarande begynnelsebokstäver och 4 spelplaner med ord. 24 av svenska alfabetets bokstäver är representerade. Bildbrickor och spelplaner är utskrivna på 200 g papper och laminerade med 125 micron plast på båda sidor för lång hållbarhet. Självhäftande kardborrerondeller på både spelplaner och bildbrickor håller brickorna på plats. Typsnittet är Comic Sans MS som liknar handskrivna bokstäver.

Upp till fyra spelare kan spela lotto tillsammans, men bara en elev kan också använda det som enskild arbetsuppgift.

   Alla använder samma bildbrickor, men kan ha olika spelplaner anpassade utifrån var och ens förmåga. T.ex. så har Kalle bilder på sin spelplan, Lisa har bokstäver, Tina som känner igen enkla ordbilder har korta ord och Max har en spelplan med längre ord som han kan läsa.

   Pedagogen ger varje deltagare en lämplig spelplan och lägger sedan ut alla bildbrickor med baksidorna uppåt. I tur och ordning vänder deltagarna på en bricka i taget. Finns motsvarande bild, begynnelsebokstav eller ord på den egna spelplanen fäster han/hon den där. Finns den inte läggs den tillbaka på bordet igen med baksidan upp. Den som först får full spelplan har vunnit. Eller så hålls den upp och de andra deltagarna får se efter vem av dem som har planen där den passar och som då får den.

   Det här flexibla lottospelet är ett exempel på vad man kan göra av Flexa & Mixa, läromedlet/kopieringsunderlaget med tusen möjligheter.

 

Kreativa sopor – Ännu flera strukturerade och TEACCH-inspirerade arbetsuppgifter

(Klicka på titeln för mera information.)