Andra utgåvan med förord av Ann-Katrin Swärd, PhD i Specialpedagogik.

Antal sidor: 302

Format: 240 x 170 mm

Danskt band

 

Pris: Nu 169 kr + frakt: 49 kr för en bok, exkl. moms 6%.

 

Beställ i webbshopen. Den specialpedagogiska detektiven

Kan även beställas via LäroMedia Bokhandel AB, Bokus och Funka Mera.

 

En korsning mellan arbetsmemoarer och informell lärobok i praktisk NPF-pedagogik.

Inledning

     Under de dryga fyrtio år som jag arbetade som speciallärare i särskolan hände det mycket. Både på riksplanet och för mig som lärare. I den här boken berättar jag både om de stora förändringarna och de små vardagshändelserna som jag har upplevt. Den är skriven helt utifrån mig, mina erfarenheter, kunskaper och minnen. Jag har satt fokus på de positiva händelser som jag fått uppleva och även medverkat till. Jag vill inte verka skrytsam, för jag är ju svensk, och som sådan ska man inte framhäva sig själv. Till råge på det är jag västgöte, och då ska man inte förhäva sig. Så jag har skrivit den här boken med Jante på ena axeln och Luther på den andra, men jag har försökt tysta ner dem och satt munkavle på var och en. Så jag har tagit mig friheten att tänka, tycka och ha visioner. Som pensionär kan jag tillåta mig att ta ut svängarna. Så det är med andra ord ingen vetenskapligt formell skrift, men den bygger på lång beprövad erfarenhet och kan nog bidra till att alla hjul inte behöver uppfinnas på nytt. Och kanske kan den väcka nya tankar och idéer hos läsaren. All utveckling börjar med en tanke, så långt vi kan tänka så långt kan vi nå…

     Alla namn på elever är påhittade. De vuxna har jag valt att inte namnge alls utan benämnt så som den vuxne, vårdarinnan, assistenten, läraren, personalen etc., för att inte någon ska känna sig förbigången, då jag inte kan nämna alla som jag haft att göra med under min långa yrkesverksamma tid. Det är bara några ”experter” som jag skrivit ut namnen på. Vissa exempel från verkligheten är något modifierade utan att påverka innebörden.

 

Recension:

26 april kl. 08:53 ·

Jag läser denna bok och funderar över varför den känns så rätt. När jag närmar mig slutet inser jag att det förmodligen är för att författaren och jag, till stor del delar värderingar och synsätt.

Det glädjer mig, för då känner jag att det arbetssätt som jag tillämpar dagligen och dessutom föreläser/undervisar om faktiskt är beprövat av andra med lång erfarenhet.

Boken jag läst är nu full med bokmärken i form av post-it-lappar, på viktiga sidor. Men det är ändå några saker som påverkat mig mest.

* Din beskrivning av att ni sällan/aldrig var oroliga över att få en ny elev i era grupper. Ny personal däremot, innebar alltid en viss försiktighet. Eleverna i gruppen kunde ofta, bara genom att träffa personen förmedla om det var en person som skulle fungera i gruppen eller inte.

* Din analys av hur läroplanerna har förändrats de senaste 40 åren. Tyvärr sällan till det bättre för dessa elever.

Stort tack till Margareta Lundkvist för att du generöst delar med dig av dina erfarenheter.

En bok jag varmt rekommenderar.

Maria Hellsten Att försöka förstå det som inte syns (Facebooksida)

 

Innehållsförteckning:

Första avsnittet

Ett historiskt perspektiv

Praktik

Janne

Lisa

Vårdhemmet

Olle

Lasse

Nytt jobb

Bosse

Verksamhetsträningen

Tillbaka till träningsskolan

Från barnet i glaskulan till autismspektrum

Autismklassen

Fragile-X

Sensomotorik

Lek & Lär Motorikcenter

Röris

Andra avsnittet

Första mötet med TEACCH

TEACCH-utbildning

TEACCH på vårt vis

Gustav

Kalle

Cilla

Struktur A och O

Struktur av miljö

Struktur av tid

Struktur av arbetsplats

Struktur av arbetsuppgifter och andra aktiviteter i skolan

Struktur av aktiviteter utanför skolan

Struktur av människorna runtomkring

Intressen och styrkor

Viktiga frågor som behöver svar

För vems skull?

Strukturera aldrig för strukturens egen skull

Förändringar

TEACCH

Tredje avsnittet

Förhållningssätt och bemötande

Traditionell barnuppfostran

Skilja på sak och person

Man har alltid med sig själv

Lågaffektivt bemötande

Välja sina krig

Fjärde avsnittet

Kommunikation

Sociala berättelser och seriesamtal

Pelle

Jenny

Konfliktlösning

Problemskapande beteende

Sparkar och slag – också kommunikation?

Arbetslaget

Idéer och självsvåldigt handlande

Kommunikationsverktyg

Lek och kommunikation

Femte avsnittet

Föräldrar och andra anhöriga

Syskon

Kontaktböcker

ITIS – Informationsteknik i skolan

Föräldramöten och utvecklingssamtal

ADL

Mat

Sömn

Kläder

Klippa hår och naglar

Personlig hygien

Toaletträning

Badhuset

Simning eller inte simning

Halliwick

Sjätte avsnittet

Känslor

Pelle och känsloboken

Pelle och tillsägelserna

Puberteten

Sexualitet

Sjunde avsnittet

Den viktiga leken

Katten Findus och Tuppen Ture

Stora lådan

Möt barnet där det befinner sig

Naturvetenskap

Bokslukaren

Utvecklingstrappan

På golvet

Emil sorterar och kategoriserar

Sandbord och vattenlek

Spegel spegel på väggen där

Utelek

Trygghetsnarkomanernas land

Mia lär sig gå

Gående barn går!

Åttonde avsnittet

PEP-bedömning

PEP i praktiken

Kunna be om hjälp

Räkna högt

AA-PEP

Elevobservationer

Åtgärdsprogram – undervisningsprogram – målprogram

Problemlösning med målprogram

Nionde avsnittet

Autismpedagogikutbildningen

Föreläsningsserie

NPF-konsulenten

Exempel från konsulenttiden

Pojken som slogs med dammsugaren

Läxor

Rättvisa

Kamratinformation

Skriva baklänges

Laddat föräldramöte

Rak kommunikation

Tourettes syndrom

Föräldrakontakter

Allt är inte som man kanske tror

Tionde avsnittet

Utredningar

Skilda uppfattningar

Studiedag för socionomer

Medicinering

Den lille vite också

Eleven med hörselkåporna

Ordets makt

Elfte avsnittet

Metoder

Pojken och glaskulorna

FMT

Intensiv träning

TEACCH

Tomateorin

Evidens och beprövad erfarenhet

Tolfte avsnittet

Specialintressen

Dinosaurier och rymden

Källsortering

Skelett

Magnetröntgenkamera

Vattnets kretslopp

Skyltar skyltar och flera skyltar

Från Taube till popband

Angry Birds

Engelska i bilverkstaden

Vilande på blomsterbädd

Trettonde avsnittet

Anpassningar

Anpassade vuxna

Plåtbehån

Anpassade läromedel

IPREM

Flexa & Mixa

Flexa & Mixa på två språk parallellt

Materialoteket

Filmning gånger tre

TV-serien Liv med autism

Läslyftet

Läroplanen baklänges

Skolinspektionen

Fjortonde avsnittet

Visst finns det barn med autism i förskolan

Ingen bortkastad tid

Fyraåringen som inget kunde

Flytta, flytta och flytta en gång till

Hålet i väggen

Sista lokalstriden

Vem ska sopa?!

Tålamodsburken

Sitt still i båten!