Den specialpedagogiska detektiven

Den här boken vänder sig till förskole- och skolpersonal, föräldrar, andra anhöriga och alla som intresserar sig för våra medmänskliga olikheter. Olikheter som autism och ADHD.
Till dem som tycker att vi alla är lika viktiga oavsett vilka funktionsvariationer vi än har. För sådana har vi, allihop!

Boken är en blandning av mina minnen, kunskaper, erfarenheter, åsikter och visioner från en över fyra decennier lång yrkesbana som lärare.
Först som teckningslärare i grundskolan och sedan som speciallärare och autismpedagog i särskolan.
Under cirka tio år även som NPF-konsulent på halvtid inom barn- och skolförvaltningen i samma kommun där jag arbetade på särskolan.