SEMEJ är med på Bokmässan i Göteborg 27-30 september. Finns i NPF-montern.